Nieuwjaars Concert 11 januari 2015 in het Dorpshuis

Voorjaarsconcert 18 april met als Thema "Engeland"

Concert Village Scaldia 18 juli

Rondgang No- Een, Slijkplaat en Sasput, 31 augustus