Over ons.

De  Oprichting van Muziekvereniging “Oefening Baart Kunst”

 

Het was het jaar 1898, zomer. Lang te voren waren de hoofden bij elkaar gestoken.

Er werd gepraat met de autoriteiten, contact  gezocht met de notabelen en enkele vooraanstaande burgers en boeren.

 

Er werd een comité gevormd, een voorlopig bestuur.

Het comité had gelden bij elkaar gezameld om de onkosten van de voorbereiding, oprichting en aankoop van muziekinstrumenten mogelijk te maken.

 

Contact werd opgenomen met fabrikanten van muziekinstrumenten, onder andere met de Firma Kessels in Tilburg en de Firma Dirk Ansing in  Zwolle.

Er werd  overlegd welke naam het fanfarekorps zou krijgen. 

Verschillende suggesties werden gedaan.        (((S.F. Mollenberg)))

 

De keuze  viel op “Oefening Baart Kunst”.

 

‘Oefening Baart Kunst ---in samenwerking met Geduld Overwint.

 

De woensdag is onze repetitie dag ( 19.30- 21.30u), de ene week in Hoofdplaat en andere week in IJzendijke.

Ons repertoire is zeer gevarieerd.

 

Onze jaarlijkse Concerten.

We starten met het Nieuwjaarsconcert, wat plaats vindt in het Dorpshuis, Schoolstraat 15, Hoofdplaat. 

 
 
De Folkloristische dag. Concert in de Mauritskerk te IJzendijke.
 
 

In de zomer een concert in 'Village Scaldia" (Hoofdplaat).

 
 
En Najaarsconcert.
 
 
Zie"( "Activiteiten").
 

Hierbij is iedereen van ´´Harte Welkom´´.  

 

Verder verzorgen we optredens bij feestjes, bruiloften en verzorgingstehuizen enz.....

 

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacy “Oefening baart Kunst”(protocol)
 
Muziekvereniging O.B.K. Gevestigd in Hoofdplaat, secretariaat Poolster 48, 4501 GN Oostburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacy verklaring.
Contactgegevens: 
Website: https:/www.obk-hoofdplaat.nl
Poolster 48
4501 GN Oostburg
Secretariaat: secretaris.OBK@gmail.com
De secretaris is de functionaris Gegevensbescherming van O.B.K. Hij/zij is te bereiken via:  secretaris.OBK@gmail.com.
De functionaris gegevensbescherming wordt ondersteund door het bestuur van OBK.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken.
OBK verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze club en/of omdat je deze gegevens 
zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoons gegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens 
Telefoonnummer
e- mailadres.
Er worden ging IBAN nummers van de OBK leden opgenomen en het systeem. Betalingen geschieden,
 via een link, met iDeal of bankcontact.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons gegevens verwerken.
OBK Verwerkt jouw persoons gegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze Mailing en uitnodigingen
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor of tijdens evenementen.
inschrijflijsten te maken voor evenementen.
E-mails zullen altijd via een BCC naar leden gestuurd worden.
 
Hoe lang we persoons gegevens bewaren
OBK bewaard je persoon gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor
 de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Zolang je lid bent van OBK plus 3 jaar.
 
Delen van de persoonsgegevens met derden
OBK verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een
 wettelijke verplichting.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen 
via het OBK secretariaat. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van jou persoonsgegevens door OBK.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OBK Neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om geoorloofde 
wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn 
of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt dan contact op met het OBK secretariaat,
 de voorzitter of een lid van het bestuur.